Công nghệ

Công nghệ

Công nghệ

Thiếu trầm trọng nhân lực ngành công nghệ thông tin Điểm yếu cố hữu của lao động ngành này là kỹ năng làm việc nhóm và ngoại ngữ ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Thiếu trầm trọng nhân lực ngành công nghệ thông tin
co-hoi-nao-tu-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0
Công nghệ

Thế giới đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra trên 3 ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Cơ hội nào từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
khuyen-khich-cac-doanh-nghiep-singapore-dau-tu-vao-cong-nghe-cao
Công nghệ

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị ông Douglas Foo, Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore hỗ trợ kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp ...
Chức năng bình luận bị tắt ở Khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào công nghệ cao